Bài viết chuyên đề

23 Nov

Trong bài viết trước, chúng ta đã đi vào phân tích tiến trình chọn đường BGP. Để tiện theo dõi, trước hết, tiến trình này sẽ...

13 Apr

Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng điểm qua một số thuộc tính đường đi thường được sử dụng khi phân tích và can thiệp...

10 Feb

Trong các bài viết trước, chúng ta đã cùng trao đổi về những đặc điểm cơ bản nhất về giao thức định tuyến BGP đồng thời...

20 May

Trong chuỗi bài viết này, chúng ta sẽ cùng đề cập đến một số nét cơ bản của giao thức định tuyến ngoài được sử dụng chủ...

23 Feb

Trong các bài viết trước, chúng ta đã cùng trao đổi về cách khôi phục mật khẩu cho các thiết bị router và switch của Cisco. Trong...

16 Jun

Trong bài viết trước, chúng ta đã đề cập đến cách thức để khôi phục mật khẩu cho router Cisco. Trong bài viết tuần này, chúng...

08 Feb

Các thiết bị mạng của Cisco như router, switch, firewall thường không chỉ thực hiện những nhiệm vụ chính của chúng như định tuyến,...

11 Dec

Trước đây, tất cả các trung tâm dữ liệu Data Center sử dụng VLAN để cô lập mạng lớp 2. Do quy mô ngày càng lớn và nhu cầu mở...