Cisco Networks Certification Program » Khóa học CCNA Online- Implementing and Administering Cisco Solutions (200-301)

Thời gian khóa học: 60 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Có kiến thức về các thành phần và hoạt động cơ bản của máy tính.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học

Khóa học Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) là chứng chỉ khởi đầu của lĩnh vực quản trị mạng, bảo mật của Cisco nói riêng và lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung.

Khóa học Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) tại WAREN được thiết kế phù hợp với môi trường doanh nghiệp tại Việt Nam, khóa học CCNA (200-301) cung cấp kiến thức đầy đủ từ hạ tầng mạng (Routing & Switching), IPV6, Wireless, WAN. Với các kiến thức được trang bị trong khóa học CCNA (200-301) bạn hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu của doanh nghiệp.

Khóa học Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) bao gồm những chủ đề chính sau:

 • Network Fundamentals
 • Switching
 • Wireless
 • Routing
 • WAN
 • IPv6

Network Basic

 • Mạng cơ bản 
 • Mô hình OSI, TCP/IP
 • Application, Presentation, Session
 • Transport Layer
 • Network Layer
 • IPv4 – Subnetting  
 • VLSM + CIDR
 • Data Link Layer
 • ARP
 • Physical Layer, Cable

Switching

 • Tổng quan hoạt động của Switch và PoE
 • Vlan, Trunking, VTP 
 • Các loại port (access, trunk)
 • Router-on-a-Stick
 • SVI 
 • DHCP
 • STP,  Rapid STP, PortFast
 • EtherChannel (LACP, PaGP)

Wireless

 • Wifi Channels, SSID, RF, Encryption.
 • Wireless Architecture , AP Mode và WLC.
 • Wireless Security ( WPA, WPA2, WPA3)

Routing

 • Tiến trình chọn đường (Longest Match, Administrative, Metric)
 • Các giao thức định tuyến động (Distance Vector, Link State)
 • OSPFv2
 • Floating Static Route

Service

 • WAN ( MPLS, Metro Ethernet, Broadband, PPPOE)
 • VPN (Remote-Access, Site-to-Site)
 • Access Control List (ACL)
 • Network Address Translation (NAT)
 • Syslog, SNMP, NTP

IPv6

 • Tổng quan IPv6
  • Ứng dụng
  • Cấu trúc địa chỉ
  • Các loại địa chỉ
  • Cơ chế cấp phát địa chỉ
 • Dual Stack (IPv4 và IPv6)
 • Định tuyến với IPV6 (Static, OSPFv3)

LỊCH TRỈNH HỌC CCNA (200-301)

STT

CHỦ ĐỀ BÀI HỌC

NETWORK BASIC

1

LT:

 • Mạng cơ bản 
 • Mô hình OSI, TCP/IP
 • Application, Presentation, Session

2

LT:

 • Transport Layer
 • Network Layer

3

LT:

 • IPv4 – Subnetting  
 • VLSM + CIDR

4

LT: 

 • Data Link Layer
 • ARP
 • Physical Layer, Cable

5

LT, LAB: Giới thiệu Router và các câu lệnh cơ bản

6

LT, LAB: CDP, LLDP, Telnet, SSH

7

LT: 

 • Tổng quan về định tuyến, định tuyến tĩnh. 
 • Sử dụng các tiện ích kiểm tra mạng như ping, tracer route

8

LAB:

 • Định tuyến tĩnh

9

LT, LAB:

 • Dự phòng đường đi với (Administrative Distance) 
 

SWITCH

10

LT, LAB: Tổng quan hoạt động của Switch và PoE

11

LT: 

 • Vlan, Trunking, VTP 
 • Các loại port (access, trunk)

12

LAB: Vlan, Trunking, VTP

13

LT, Lab: 

 • Router-on-a-Stick,
 • SVI 
 • DHCP

14

LT: STP,  Rapid STP, PortFast

15

LAB: STP và PortFast

 

WIRELESS

16

LT Tổng quan:

 • Wifi Channels, SSID, RF, Encryption.
 • Wireless Architecture , AP Mode và WLC.
 • Wireless Security ( WPA, WPA2, WPA3)
 

ROUTING

17

LT: Tổng quan:

 • Tiến trình chọn đường (Longest Match, Administrative, Metric)
 • Các giao thức định tuyến động (Distance Vector, Link State)

18

LT:  OSPFv2

19

LAB: OSPFv2

20

LAB: Floating Static Route

21

LAB Tổng hợp chủ đề định tuyến

 

SERVICE

22

LT: Access Control List (ACL)

23

LAB: Access Control List

24

LT: Network Address Translation (NAT)

25

LAB: NAT

26

LT: Syslog, SNMP, NTP

 

WAN

27

LT Tổng quan: MPLS, Metro Ethernet, Broadband, PPPOE)

LAB: PPPOE

LT: Tổng quan VPN (Remote-Access, Site-to-Site)

 

 

 

IPv6

28

LT, LAB: IPv6