Ưu đãi đặc biệt

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO HV ĐÓNG NHÓM

22/11/2017 05:50:09

  • Nhóm 8 học viên (lớp tối; lớp thứ 7, chủ nhật): Người thứ 9 giới thiệu sẽ được học miễn phí.
  • Nhóm 12 học viên (lớp CCNA ban ngày): Người thứ 13 giới thiệu sẽ được học miễn phí.
  • Nhóm 10 học viên (lớp CCNP ban ngày): Người thứ 11 giới thiệu sẽ được học miễn phí.
  • Nhóm 4 học viên (lớp tối; lớp thứ 7, chủ nhật): Người thứ 5 giới thiệu sẽ được giảm 50% học phí.
  • Nhóm 6 học viên (lớp CCNA ban ngày): Người thứ  7 giới thiệu sẽ được giảm 50% học phí.
  • Nhóm 5 học viên (lớp CCNP ban ngày): Người thứ 6 giới thiệu sẽ được giảm 50% học phí.
  • Nhóm từ 2HV: ưu đãi thêm 5% học phí.