Tin Tức & Sự kiện

THỬ SỨC CÙNG BÀI TEST TUYỂN DỤNG KỸ SƯ BẢO MẬT CỦA CÔNG TY SI

01/10/2019 02:05:47

Kỹ sư bảo mật, an ninh mạng là người thiết kế hệ thống bảo mật, giữ gìn hệ thống thông tin của doanh nghiệp và ngăn chặn những vị khách không mời muốn phá hoại, ăn cắp dữ liệu của hệ thống. Các kỹ sư bảo mật, an ninh mạng có nhiệm vụ đảm bảo an toàn, nâng cao tính bảo mật, nắm được các kỹ thuật xâm nhập và các biện pháp phòng, chống tấn công của các mối đe dọa từ bên ngoài.

WAREN giới thiệu đến bạn đọc bài thi tuyển đầu vào của kỹ sư bảo mật của một công ty SI tại Tp.HCM cũng là đối tác tuyển dụng chính thức của WAREN.

Hãy cùng WAREN thử sức với bài Test này nhé!!

Mô hình hệ thống:

Yêu cầu:

  • Cấu hình VPN Site-to-Site giữa Router Branch và Router GW đảm bảo hai mạng nội bộ của BRANCH và CENTER có thể giao tiếp được với nhau, với bộ chính sách như sau:

Phase 1 (ISAKMP)

Hash

SHA

Encryption

AES

DH Group

2

Authentication

PSK

Phase 2 (IPSec)

Hash

ESP-SHA-HMAC

Encryption

ESP-AES

  • Cấu hình SSLVPN giữa VPN Client và ASA FW đảm bảo người dùng VPN Client có thể truy cập mạng nội bộ của CENTER.
  • Đảm bảo VPN Client cũng có thể truy cập được mạng nội bộ của BRANCH qua SSLVPN (VPN Client -> ASA FW -> GW -> BRANCH -> PC Branch).

Lưu ý: Router Internet không được cấu hình bất kỳ phương thức định tuyến nào.

TRUNG TÂM WAREN