Tin Tức & Sự kiện

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO "PHÒNG CHỐNG & TRUY DẤU MÃ ĐỘC VỚI GIẢI PHÁP BẢO MẬT CỦA CISCO"

18/05/2019 09:37:48

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO "PHÒNG CHỐNG & TRUY DẤU MÃ ĐỘC VỚI GIẢI PHÁP BẢO MẬT CỦA CISCO"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG SỰ KIỆN:

1. Giới thiệu kiến trúc bảo mật toàn diện của Cisco
2. Giải pháp phòng chống các mối đe doạ cho thiết bị đầu cuối
3. Truy dấu mã độc với Cisco Threat Response
4. Demo 
5. Quiz Game

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:

8h30 đến 11h30, Thứ 7, Ngày 25 Tháng 5 Năm 2019
TRUNG TÂM WAREN - ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ MẠNG VÀ BẢO MẬT
Tầng 6, Tòa nhà 145 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
 

ĐĂNG KÝ ONLINE:

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

"PHÒNG CHỐNG & TRUY DẤU MÃ ĐỘC VỚI GIẢI PHÁP BẢO MẬT CỦA CISCO"
TRUNG TÂM WAREN - ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ MẠNG & BẢO MẬT
Tầng 6, Tòa nhà 145 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Email: waren@waren.vn | HOTLINE: 0908 152 162 (Ms.Kim Thoa)