Tin Tức & Sự kiện

ÔN TẬP CCNA ROUTING & SWITCHING CÙNG CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ BẢO MẬT MẠNG TẠI WAREN

11/06/2019 08:58:11

Khóa học CCNA Routing & Swithing (200-125) là chứng chỉ về quản trị hạ tầng mạng cơ bản trong hệ thống các chứng chỉ của Cisco. Nội dung chương trình học gồm các kiến thức căn bản về mạng máy tính, các kỹ thuật cơ bản trên một hạ tầng mạng, thiết lập và cấu hình hình các công nghệ trên các thiết bị phần cứng router, switch. Các kỹ thuật định tuyến, một số kỹ thuật phổ biến trên Switch (VLAN, STP, VTP), ACL, NAT, WAN, xử lý sự cố cơ bản trong mạng LAN.