Tin Tức & Sự kiện

NỘI DUNG ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CCNP ENTERPRISE CORE (ENCOR 350-401) TẠI WAREN

09/10/2019 02:36:31

Khóa học CCNP Enterprise CORE (ENCOR 350-401) được Trung Tâm WAREN nghiên cứu và cho ra mắt cộng đồng vào tháng 8/2019 dựa hoàn toàn vào chương trình chuẩn từ Cisco đưa ra. Vậy: 

Khóa học CCNP Enterprise CORE (ENCOR 350-401) là gì?

Khóa học CCNP Enterprise CORE (ENCOR 350-401) bao gồm những nội dung gì?

Học viên sẽ được học những gì trong từng chủ đề cụ thể?

Khóa học Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies – CCNP Enterprise CORE (ENCOR 350-401) là khóa học cốt lõi trong chương trình CCNP Enterprise. Đây cũng là khóa học bắt buộc phải có nếu bạn muốn đạt được chứng chỉ CCNP Enterprise, CCIE Enterprise Infrastructure, CCIE Enterprise Wireless.

Khóa học Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies – CCNP Enterprise CORE (ENCOR 350-401) trang bị cho bạn những kiến thức cốt lõi và kỹ năng về cơ sở hạ tầng mạng doanh nghiệp để bạn có thể hiểu và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp. Nội dung chính trong khóa học CCNP Enterprise CORE (ENCOR 350-401) bao gồm:

 • Routing
  •  EIGRP
  • OSPF
  • Redistribution, Route – filtering, Path – control 
  • BGP
 • Switching
  • Layer 2
  • Layer 3
  • Multicast
  • Quản lý, giám sát & vận hành hạ tầng mạng
 • Security
  • AAA
  • Mô tả các loại tấn công và giải pháp bảo vệ hạ tầng mạng
  • Layer 2 Security
  • Dot1X, MAB, WebAuth, TrustSec và MACSec
 • Wireless
  • Mô tả khái niệm RF power, RSSI, SNR, Noise.
  • AP Modes và các loại antenna.
  • Nguyên tắc Roaming L2 và L3.
  • Các nguyên tắc thiết kế, triển khai mô hình tập trung và phân tán.
  • Tiến trình LWAP đăng ký WLC.
  • Cấu hình WLC với 802.1x.
  • Khái niệm về QoS (Wired, Wireless).
 • Architecture & Virtualization
  • Giải thích các nguyên tắc thiết kế được dùng trong mạng doanh nghiệp.
  • Tier 2, Tier 3, Fabric Capacity Planning.
  • Kỹ thuật HA như FHRP và SSO.
  • Mô tả các kiến trúc Cloud.
  • Mô tả hoạt động giải pháp Cisco SD-WAN.
  •  Mô tả hoạt động giải pháp Cisco SD-Access.
  •  Các công nghệ ảo hóa đường truyền VRF, GRE.
  • IPSec VPN.
  • Ảo hóa chức năng mạng với LISP và VXLAN.
 • Automation
  • Hiểu được các lợi ích của tự động hóa và lập trình mạng.
  • Mô tả vai trò và hoạt động của Cisco DNA Center. 
  • Khái niệm về API và các loại API (REST, NETCONF, RESTCONF).
  • Hiểu được lợi ích và vai trò của ngôn ngữ mô hình dữ liệu YANG.
  • Mô tả các thành phần cơ bản của Python.
  • Mô tả các công cụ quản lý cấu hình như Chef, Puppet, Ansible, SaltStack.

Đây là toàn bộ nội dung mà học viên sẽ được học tại WAREN. WAREN khuyến nghị đối với chương trình CCNP Enterprise thì CCNP Enterprise CORE (ENCOR 350-401) là khóa học bắt buộc phải hoàn thành trước khi học các khóa học tự chọn khác.

TRUNG TÂM WAREN