Tin Tức & Sự kiện

LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CCNP SECURITY CORE TẠI WAREN

10/09/2019 09:13:03

Implementing And Operating Cisco Security Core Technologies – SCOR (300-701) là khóa học bắt buộc trong chương trình CCNP Security. Khóa học SCOR (300-701) cung cấp những kiến thức để người học có thể hiểu, triển khai và vận hành các công nghệ bảo mật cốt lõi của Cisco bao gồm: network security, cloud security, content security, endpoint protection & detection, secure network access, visibility and enforcement.

LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CCNP SECURITY CORE TẠI WAREN

BUỔI

CHỦ ĐỀ BÀI HỌC

 

ROUTING

 

EIGRP

1

Lý thuyết: Tổng quan về giao thức định tuyến EIGRP.

2

Lab – Tổng quan về giao thức EIGRP:

3

Lý thuyết: Một số tính năng nâng cao của giao thức EIGRP.

4

Lab – Một số tính năng EIGRP.

 

OSPF

5

Lý thuyết: Tổng quan về giao thức định tuyến OSPF, xác thực OSPF.

6

Lab – Tổng quan về giao thức OSPF.

7

Lý thuyết: Network types.

Lab – Network types.

8

Lý thuyết: OSPF đa vùng, Virtual – link, LSA – types.

Lab – Cấu hình OSPF đa vùng

9

Lý thuyết: Summary, default – routing, Area types.

Lab – Summary, default – routing, Area types.

 

Redistribution, Route – filtering, Path – control

10

Lý thuyết: Redistribution.

Lab – Redistribution.

11

Lý thuyết: Route – filtering.

Lab – Route filtering.

12

Lý thuyết: Path – control, Policy Based Routing, IP SLA.

13

Lab  – Path control.

 

BGP

14

Lý thuyết: 

 • Tổng quan về BGP.
 • BGP peering.
 • Ứng xử next – hop.

15

Lab – BGP peering.

16

Lý thuyết: Thuộc tính BGP; tiến trình chọn đường BGP.

17

Lab – Tiến trình chọn đường BGP.

18

Lab Tổng Hợp

 

SWITCHING

 

CÔNG NGHỆ LỚP 2

19

Mô hình ba lớp.

VLAN, Trunking, VTP.

20

Lab  – VLAN, Trunking, VTP.

21

Lý thuyết STP

22

Lab – STP.

23

Lý thuyết STP Toolkit:

 • Portfast, BPDUGuard, BPDU Filter.
 • Loopguard, RootGuard.

Lab  – STP Toolkit.

24

Lý thuyết Rapid STP, MST.

Lab: MST

25

Lý thuyết  Etherchannel, Stackwise.

Lab – Etherchannel, Stackwise

 

CÔNG NGHỆ LỚP 3

26

Lý thuyết 

 • Chuyển mạch lớp 3 và Định tuyến VLAN
 • Process Switch và CEF
 • CAM và TCAM
 • FIB và RIB
 • SDM Template

27

Lab – Tương quan L2 và L3

28

Lab – Tương quan L2 và L3 (Cont)

29

Lý thuyết HSRP, VRRP.

30

Lab – HSRP, VRRP.

31

Lý thuyết GLBP.

Lab – GLBP.

 

MULTICAST

32

Mô tả hoạt động giao thức multicast (PIM và IGMP v1/v2)

 

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ VẬN HÀNH HẠ TẦNG MẠNG

33

Lý thuyết:

 • Syslog.
 • SNMP.
 • NTP.
 • Netflow.

34

Lab – Syslog, SNMP, NTP, Netflow.

35

Lý thuyết - SPAN, RSPAN.

Lab – SPAN, RSPAN.

36

Lab  - Tổng Hợp

 

SECURITY

37

Lý thuyết - AAA.

Lab - Bảo mật quản trị truy cập thiết bị

38

Lý thuyết - Mô tả các loại tấn công và giải pháp bảo vệ Control Plane, Data Plane, Management Plane.

39

Lý thuyết L2 Security:

 • MAC Flooding
 • DHCP, DAI, IP Source Guard
 • Private Vlan, Vlan ACL

40

Lab L2 Security

41

Lý thuyết - Dot1X, MAB, WebAuth, TrustSec và MACSec.

 

WIRELESS

42

Lý thuyết:

 • Mô tả khái niệm RF power, RSSI, SNR, Noise
 • AP Modes và các loại antenna
 • Tiến trình LWAP đăng ký WLC

43

Lý thuyết:

 • Nguyên tắc Roaming L2 và L3
 • Các nguyên tắc thiết kế, triển khai mô hình tập trung và phân tán
 • Khái niệm về QoS (Wired, Wireless)

44

Lab - Cấu hình LWAP và WLC với PSK

45

Lab - Cấu hình LWAP và WLC với 802.1x

 

ARCHITECTURE & VIRTUALIZATION

46

Lý thuyết:

 • Giải thích các nguyên tắc thiết kế được dùng trong mạng doanh nghiệp
 • Tier 2, Tier 3, Fabric Capacity Planning
 • Kỹ thuật HA như FHRP và SSO
 • Mô tả các kiến trúc Cloud.
 • Mô tả hoạt động giải pháp Cisco SD-WAN.
 • Mô tả hoạt động giải pháp Cisco SD-Access.

47

Lý thuyết - Mô tả các công nghệ ảo hóa đường truyền VRF, GRE 

Lab - VRF, GRE

48

Lý thuyết - Lab IPSec VPN

49

Lý thuyết - Mô tả khái niệm ảo hóa mạng như LISP và VXLAN

Demo hoạt động của LISP và VXLAN

 

AUTOMATION

50

Lý thuyết:

 • Hiểu được các lợi ích của tự động hóa và lập trình mạng.
 • Mô tả vai trò và hoạt động của Cisco DNA Center
 • Khái niệm về API và các loại API (REST, NETCONF, RESTCONF)
 • Hiểu được lợi ích và vai trò của ngôn ngữ mô hình dữ liệu YANG
 • Mô tả các thành phần cơ bản của Python

51

Lab

 • Viết EEM applet để cấu hình và thu thập thông tin.
 • Viết Python script để cấu hình và thu thập thông tin thiết bị qua API NETCONF và RESTCONF

52

Lý thuyết: Mô tả các công cụ quản lý cấu hình như Chef, Puppet, Ansible, SaltStack.

Demo: Dùng công cụ Ansible để cấu hình Router. 

53

Thi lý thuyết 

54

Thi Lab cuối khóa