Tin Tức & Sự kiện

LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CCNP ENTERPRISE CORE TẠI WAREN

07/09/2019 04:27:12

Khóa học Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies – CCNP Enterprise CORE (ENCOR 350-401) là khóa học cốt lõi trong chương trình CCNP Enterprise. Đây cũng là khóa học bắt buộc phải có nếu bạn muốn đạt được chứng chỉ CCNP Enterprise, CCIE Enterprise Infrastructure, CCIE Enterprise Wireless.

LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CCNP ENTERPRISE CORE TẠI WAREN

 

BUỔI

CHỦ ĐỀ BÀI HỌC

 

ROUTING

 

EIGRP

1

Lý thuyết: Tổng quan về giao thức định tuyến EIGRP.

2

Lab – Tổng quan về giao thức EIGRP:

3

Lý thuyết: Một số tính năng nâng cao của giao thức EIGRP.

4

Lab – Một số tính năng EIGRP.

 

OSPF

5

Lý thuyết: Tổng quan về giao thức định tuyến OSPF, xác thực OSPF.

6

Lab – Tổng quan về giao thức OSPF.

7

Lý thuyết: Network types.

Lab – Network types.

8

Lý thuyết: OSPF đa vùng, Virtual – link, LSA – types.

Lab – Cấu hình OSPF đa vùng

9

Lý thuyết: Summary, default – routing, Area types.

Lab – Summary, default – routing, Area types.

 

Redistribution, Route – filtering, Path – control

10

Lý thuyết: Redistribution.

Lab – Redistribution.

11

Lý thuyết: Route – filtering.

Lab – Route filtering.

12

Lý thuyết: Path – control, Policy Based Routing, IP SLA.

13

Lab  – Path control.

 

BGP

14

Lý thuyết: 

 • Tổng quan về BGP.
 • BGP peering.
 • Ứng xử next – hop.

15

Lab – BGP peering.

16

Lý thuyết: Thuộc tính BGP; tiến trình chọn đường BGP.

17

Lab – Tiến trình chọn đường BGP.

 

MULTICAST

18

Lý thuyết – Mô tả hoạt động giao thức multicast (PIM và IGMP v1/v2)

19

Lab Tổng Hợp

 

SWITCHING

 

CÔNG NGHỆ LỚP 2

20

Mô hình ba lớp.

VLAN, Trunking, VTP.

21

Lab  – VLAN, Trunking, VTP.

22

Lý thuyết STP

23

Lab – STP.

24

Lý thuyết STP Toolkit:

 • Portfast, BPDUGuard, BPDU Filter.
 • Loopguard, RootGuard.

Lab  – STP Toolkit.

25

Lý thuyết Rapid STP, MST.

Lab: MST

26

Lý thuyết  Etherchannel, Stackwise.

Lab – Etherchannel, Stackwise

 

CÔNG NGHỆ LỚP 3

27

Lý thuyết 

 • Chuyển mạch lớp 3 và Định tuyến VLAN
 • Process Switch và CEF
 • CAM và TCAM
 • FIB và RIB
 • SDM Template

28

Lab – Chuyển mạch lớp 3.

29

Lý thuyết HSRP, VRRP.

30

Lab – HSRP, VRRP.

31

Lý thuyết GLBP.

Lab – GLBP.

 

BẢO MẬT HẠ TẦNG

32

Lý thuyết - AAA.

Lab - Bảo mật quản trị truy cập thiết bị

33

Lý thuyết - Dot1X, MAB, WebAuth, TrustSec và MACSec.

34

Lý thuyết - Mô tả các loại tấn công và giải pháp bảo vệ Control Plane, Data Plane, Management Plane.

 

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ VẬN HÀNH HẠ TẦNG MẠNG

35

Lý thuyết:

 • Syslog.
 • SNMP.
 • NTP.
 • Netflow.

36

Lab – Syslog, SNMP, NTP, Netflow.

37

Lý thuyết - SPAN, RSPAN.

Lab – SPAN, RSPAN.

38

Lab  - Tổng Hợp

 

WIRELESS

39

Lý thuyết:

 • Mô tả khái niệm RF power, RSSI, SNR, Noise
 • AP Modes và các loại antenna
 • Tiến trình LWAP đăng ký WLC

40

Lý thuyết:

 • Nguyên tắc Roaming L2 và L3
 • Các nguyên tắc thiết kế, triển khai mô hình tập trung và phân tán
 • Khái niệm về QoS (Wired, Wireless)

41

Lab - Cấu hình LWAP và WLC với PSK

42

Lab - Cấu hình LWAP và WLC với 802.1x

 

ARCHITECTURE & VIRTUALIZATION

43

Lý thuyết:

 • Giải thích các nguyên tắc thiết kế được dùng trong mạng doanh nghiệp
 • Tier 2, Tier 3, Fabric Capacity Planning
 • Kỹ thuật HA như FHRP và SSO
 • Mô tả các kiến trúc Cloud.
 • Mô tả hoạt động giải pháp Cisco SD-WAN.
 • Mô tả hoạt động giải pháp Cisco SD-Access.

44

Lý thuyết - Mô tả các công nghệ ảo hóa đường truyền VRF, GRE 

Lab - VRF, GRE

45

Lý thuyết - Lab IPSec VPN

46

Lý thuyết - Mô tả khái niệm ảo hóa mạng như LISP và VXLAN

Demo hoạt động của LISP và VXLAN

 

AUTOMATION

47

Lý thuyết:

 • Hiểu được các lợi ích của tự động hóa và lập trình mạng.
 • Mô tả vai trò và hoạt động của Cisco DNA Center
 • Khái niệm về API và các loại API (REST, NETCONF, RESTCONF)
 • Hiểu được lợi ích và vai trò của ngôn ngữ mô hình dữ liệu YANG
 • Mô tả các thành phần cơ bản của Python

48

Lab

 • Viết EEM applet để cấu hình và thu thập thông tin.
 • Viết Python script để cấu hình và thu thập thông tin thiết bị qua API NETCONF và RESTCONF

49

Lý thuyết: Mô tả các công cụ quản lý cấu hình như Chef, Puppet, Ansible, SaltStack.

Demo: Dùng công cụ Ansible để cấu hình Router. 

50

Thi lý thuyết 1

51

Thi lý thuyết 2

52

Thi Lab cuối khóa