Tin Tức & Sự kiện

LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CCNA 200-301 TẠI WAREN

07/09/2019 10:46:36

Khóa học Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) tại WAREN được thiết kế phù hợp với môi trường doanh nghiệp tại Việt Nam, khóa học CCNA (200-301) cung cấp kiến thức đầy đủ từ hạ tầng mạng (Routing & Switching), Security, Wireless, Cloud, Service Provider, Design, Automation, Programming. Với các kiến thức được trang bị trong khóa học CCNA (200-301) bạn hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu khắc khe nhất của doanh nghiệp.

LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CCNA 200-301 TẠI WAREN

BUỔI

CHỦ ĐỀ BÀI HỌC

NETWORK BASIC

1

LÝ THUYẾT:

 • Mạng cơ bản
 • Mô hình OSI, TCP/IP
 • Application, Presentation, Session

2

LÝ THUYẾT:

 • Transport Layer
 • Network Layer

3

LÝ THUYẾT:

 • IPv4 – Subnetting
 • VLSM + CIDR

4

LÝ THUYẾT:

 • Data Link Layer
 • ARP
 • Physical Layer, Cable

5

LÝ THUYẾT, LAB: Giới thiệu Router và các câu lệnh cơ bản

6

LÝ THUYẾT, LAB: CDP, LLDP, Telnet, SSH

7

LÝ THUYẾT, LAB: Backup, khôi phục cấu hình, mật khẩu

8

LÝ THUYẾT:

 • Tổng quan về định tuyến, định tuyến tĩnh.
 • Sử dụng các tiện ích kiểm tra mạng như ping, tracer route

9

LAB:

 • Định tuyến tĩnh

10

LAB:

 • Dự phòng đường đi với (Administrative Distance)
 • Proxy ARP

SWITCH

11

LÝ THUYẾT, LAB: Tổng quan hoạt động của Switch

12

LÝ THUYẾT:

 • Vlan, Trunking, VTP
 • Các loại port (access, trunk, PoE)

13

LAB: Vlan, Trunking, VTP

14

LÝ THUYẾT, Lab:

 • Router-on-a-Stick,
 • SVI
 • DHCP

15

LÝ THUYẾT: STP,  Rapid STP, PortFast

16

LAB: STP và PortFast

17

LÝ THUYẾT, LAB: EtherChannel (LACP, PaGP)

18

LÝ THUYẾT, LAB: HSRP

19

Bài kiểm tra lý thuyết 1 (Chủ đề mạng căn bản và Switch)

SECURITY

20

LÝ THUYẾT: Tổng quan

 • Các khái niệm an toàn thông tin
 • Chương trình an toàn thông tin
 • Bảo mật quản trị truy cập thiết bị (AAA Local, AAA Server Based)

21

LÝ THUYẾT, LAB: L2 Security

 • Port Security
 • DHCP Snooping
 • Dynamic ARP Inspection

22

LÝ THUYẾT: Access Control List (ACL)

23

LAB: Access Control List

24

LÝ THUYẾT: Network Address Translation (NAT)

23

LAB: NAT

25

LAB: Tổng hợp chủ đề Switch, ACL, NAT

WIRELESS

26

LÝ THUYẾT Tổng quan:

 • Wifi Channels, SSID, RF, Encryption.
 • Wireless Architecture , AP Mode và WLC.
 • Wireless Security ( WPA, WPA2, WPA3)

27

LAB: Cấu hình Cisco AP dùng WPA2 PSK

ROUTING

28

LÝ THUYẾT: Tổng quan:

 • Tiến trình chọn đường (Longest Match, Administrative, Metric)
 • Các giao thức định tuyến động (Distance Vector, Link State)

LAB:

 • Giao thức định tuyến  RIP

29

LÝ THUYẾT:  OSPFv2

30

LAB: OSPFv2

31

LAB: Floating Static Route

32

LAB Tổng hợp chủ đề định tuyến

MISC

33

LÝ THUYẾT Tổng quan:

 • Các kiến trúc mạng (2 tire, 3 tire, Spine-leaf)
 • WAN ( MPLS, Metro Ethernet, Broadband, PPPOE)
 • VPN (Remote-Access, Site-to-Site)

LAB: PPPoE

34

LÝ THUYẾT Tổng quan:

 • Cloud
 • Virtualization
 • Next-Generation Firewalls và IPS
 • Controller (Cisco DNA Center và WLC)
 • QoS

35

LÝ THUYẾT, LAB Syslog, SNMP, NTP

AUTOMATION và PROGRAMMABILITY

36

LÝ THUYẾT Mô tả:

 • Controller-Based và Software defined achitectures (overlay, underlay và fabric)
 • Đặc điểm của REST-BASED APIs
 • Công cụ quản lý cấu hình (Puppet, Chef, Ansible)
 • Data Encoding (XML, JSON)

Demo:

 • Cấu hình cơ bản Cisco ASAv với REST API
 • Cấu hình cơ bản Cisco CSRv với NETCONF API

IPv6

37

LÝ THUYẾT, LAB: IPv6

LAB TỔNG HỢP

38

Lab tổng hợp 1

39

Lab tổng hợp 2

40

Bài kiểm tra lý thuyết 2 (Chủ đề Security, Wireless, Routing, IPv6)

41

BÀI THI LAB CCNA CUỐI KHÓA