Tin Tức & Sự kiện

LỆ PHÍ THI CHỨNG CHỈ CISCO QUỐC TẾ LÀ BAO NHIÊU? CẬP NHẬT 4/2021

30/03/2021 05:14:49

Lệ phí thi chứng chỉ Quốc Tế CCNA, CCNP Enterprise, CCNP Security,... là bao nhiêu? Các môn học của từng lĩnh vực trong hệ thống chứng chỉ Cisco có lệ phí như thế nào?

Như các bạn cũng đã biết thì hệ thống chứng chỉ của Cisco đã được cập nhật và đổi mới hơn một năm (thay đổi từ cuối tháng 2/2020). Qua đó lệ phí thi quốc tế các chứng chỉ như CCNA, CCNP cũng có những thay đổi lớn cho phù hợp với tình hình hiện tại. WAREN sẽ điểm qua một vài thay đổi như sau:

- Bạn hoàn toàn có thể thi chứng chỉ CCNP mà không cần phải thi chứng chỉ CCNA. Đây có lẽ là thay đổi rất nhiều người rất hoan nghênh, đồng thời cũng giúp hạn chế chi phí cho các bạn mong muốn thi đạt các chứng chỉ cấp cao CCNP của Cisco.

- Nếu muốn lấy chứng chỉ CCNP thì bạn chỉ cần thi 1 môn CORE và 1 môn tự chọn là có thể có CCNP rồi nhé (ví dụ muốn lấy CCNP Enterprise thì bạn chỉ cần thi CCNP Enterprise CORE và CCNP Enterprise ENARSI là được).

Lệ phí thi chứng chỉ Quốc Tế CCNA, CCNP Enterprise, CCNP Security,... là bao nhiêu?

 

 • Chứng chỉ CCNA (200-301) Quốc tế là 300 USD - Phí này chưa bao gồm phí dịch vụ tại phòng thi.
 • Chứng chỉ CCNP Core (Security, Data Center, Enterprise, Collaboration, Service Provider) Quốc tế là 400 USD - Phí này chưa bao gồm phí dịch vụ tại phòng thi.
 • Các môn tự chọn 300 USD/môn - Phí này chưa bao gồm phí dịch vụ tại phòng thi.

Các chứng chỉ CCNP thông dụng, tên và mã môn của từng lĩnh vực

Enterpsire (6 môn tự chọn):

 • Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI) 300-410 ENARSI
 • Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) 300-415 ENSDWI
 • Designing Cisco Enterprise Networks (ENSLD) 300-420 ENSLD
 • Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSD) 300-425 ENWLSD
 • Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSI) 300-430 ENWLSI
 • Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions (ENAUI) 300-435 ENAUTO

Security (6 môn tự chọn):

 • Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation Firewall (SSNGFW) & Securing Networks with Cisco Firepower Next-Generation IPS (SSFIPS) 300-710 SNCF
 • Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine (SISE) 300-715 SISE
 • Securing Email with Cisco Email Security Appliance (SESA) 300-720 SESA
 • Securing the Web with Cisco Web Security Appliance (SWSA) 300-725 SWSA
 • Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks (SVPN) 300-730 SVPN
 • Implementing Automation for Cisco Security Solutions (SAUI) 300-735 SAUTO

Collaboration (5 môn tự chọn):

 • Implementing Cisco Collaboration Applications (CLICA) 300-810 CLICA
 • Implementing Cisco Advanced Call Control and Mobility Services (CLACCM) 300-815 CLACCM
 • Implementing Cisco Collaboration Cloud and Edge Solutions (CLCEI) 300-820 CLCEI
 • Implementing Cisco Collaboration Conferencing (CLCNF) 300-825 CLCNF
 • Implementing Automation for Cisco Collaboration Solutions (CLAUI) 300-835 CLAUTO

Data Center (5 môn tự chọn)

 • Designing Cisco Data Center Infrastructure (DCID) 300-610 DCID
 • Troubleshooting Cisco Data Center Infrastructure (DCIT) 300-615 DCIT
 • Implementing Cisco Application Centric Infrastructure (DCACI) 300-620 DCACI
 • Configuring Cisco MDS 9000 Series Switches (DCMDS) 300-625 DCSAN
 • Implementing Automation for Cisco Data Center Solutions (DCAUI) 300-635 DCAUTO

Service Provider (3 môn tự chọn):

 • Implementing Cisco Service Provider Advanced Routing Solutions (SPRI) 300-510 SPRI
 • Implementing Cisco Service Provider VPN Services (SPVI) 300-515 SPVI
 • Implementing Automation for Cisco Service Provider Solutions (SPAUI) 300-535 SPAUTO

WAREN mong rằng qua bài viết này các bạn sẽ có kế hoạch để có thể dễ dàng đạt được chứng chỉ Quốc Tế Cao Cấp của Cisco.