Tin Tức & Sự kiện

KHÓA HỌC CCNP SEC- IMPLEMENTING AND OPERATING CISCO SECURITY CORE TECHNOLOGIES (SCOR 300-701)

08/07/2019 12:39:12

Như chúng ta đã biết vào tháng 02/2020 Cisco sẽ chính thức triển khai đổi mới hàng loạt các khóa học của mình. Điều này đã và đang mang đến rất nhiều khó khăn cho các kỹ sư, chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực mạng và bảo mật. Là trung tâm đi tiên phong trong lĩnh vực đào tạo bảo mật mạng Cisco tại Việt Nam - Trung Tâm WAREN (Đào Tạo Chuyên Gia Mạng & Bảo Mật) bắt đầu triển khai các Course mới trong chương trình CCNP Security nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập của cộng đồng.

CHƯƠNG TRÌNH CCNP SECURITY MỚI CÓ GÌ KHÁC VỚI CHƯƠNG TRÌNH HIỆN TẠI

Nhằm mục tiêu giúp các bạn học viên có cái nhìn tổng quan về chương trình CCNP Security, cũng như là những thay đổi của chương trình này. Trung Tâm WAREN - Đào tạo chuyên gia mạng và bảo mật sẽ có từng bài viết cụ thể về từng Course trong chương trình CCNP Security để mọi người sẽ có cơ sở để tham khảo và định hướng học tập cho mình trong thời gian tới.

Đối với chương trình CCNP Security hiện tại chúng ta sẽ có tất cả 4 Courses bao gồm và để đạt được chứng chỉ CCNP Security thì người học cần hoàn thành tất cả 4 Course.

 • CCNP Security - SENSS
 • CCNP Security - SIMOS
 • CCNP Security - SISAS
 • CCNP Security - SITCS

Đối với chương trình mới sẽ được triển khai vào năm 2020 thì CCNP Security sẽ có tất cả 7 Courses gồm có:

 • SCOR (300-701) - Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR)
 • 300-710 SNCF -  Securing Networks with Cisco Firepower (SNCF)
 • 300-715 SISE - Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine (SISE)
 • 300-720 SESA - Securing Email with Cisco Email Security Appliance (SESA)
 • 300-725 SWSA - Securing the Web with Cisco Web Security Appliance (SWSA)
 • 300-730 SVPN - Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks (SVPN)
 • 300-735 SAUTO - Automating and Programming Cisco Security Solutions (SAUTO)

Để đạt được chứng chỉ New CCNP Security thì người học cần hoàn thành SCOR (300-701) bắt buộc sau đó có thể chọn 1 trong 6 course còn lại để thi. 

Trong tháng 8/2019 này, Trung Tâm WAREN sẽ bắt đầu triển khai đào tạo Course mới của chương trình CCNP Security. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu trọng tâm về course Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies v1.0 (SCOR 300-701) 

CCNP SECURITY - Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies v1.0 (SCOR 300-701) là course bắt buộc trong chương trình CCNP Security. Đồng thời đây cũng là bài test bắt buộc khi bạn tham dự CCIE Security. Hay nói cách khác bài test Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies v1.0 (SCOR 300-701) - sẽ có giá trị tương đương với CCIE Security Written hiện tại.

Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies v1.0 (SCOR 300-701) sẽ cung cấp cho người học kiến thức về triển khai và vận hành các công nghệ bảo mật cốt lõi của Cisco bao gồm:

- Network Security

- Cloud Security

- Content Security

- Endpoint Protection & Detection

- Secure Network Access

- Visibility and enforcement

BÀI THI CỦA IMPLEMENTING AND OPERATING CISCO SECURITY CORE TECHNOLOGIES (SCOR 300-701) BAO GỒM NHỮNG NỘI DUNG NHƯ THẾ NÀO? VÀ CHIẾM TỶ LỆ RA SAO?

IMPLEMENTING AND OPERATING CISCO SECURITY CORE TECHNOLOGIES (SCOR 300-701) gồm có 6 chủ đề chính và phân bố tỷ lệ cụ thể theo nội dung sau: 

1. Security Concepts - 25%

1.1 Explain common threats against on-premises and cloud environments

1.2 Compare common security vulnerabilities such as software bugs, weak and/or hardcoded passwords, SQL injection, missing encryption, buffer overflow, path traversal, cross-site scripting/forgery

1.3 Describe functions of the cryptography components such as hashing, encryption, PKI, SSL, IPsec, NAT-T IPv4 for IPsec, pre-shared key and certificate based authorization

1.4 Compare site-to-site VPN and remote access VPN deployment types such as sVTI, IPsec, Cryptomap, DMVPN, FLEXVPN including high availability considerations, and AnyConnect

1.5 Describe security intelligence authoring, sharing, and consumption

1.6 Explain the role of the endpoint in protecting humans from phishing and social engineering attacks

1.7 Explain North Bound and South Bound APIs in the SDN architecture

1.8 Explain DNAC APIs for network provisioning, optimization, monitoring, and troubleshooting

1.9 Interpret basic Python scripts used to call Cisco Security appliances APIs

2. Network Security - 20%

2.1 Compare network security solutions that provide intrusion prevention and firewall capabilities

2.2 Describe deployment models of network security solutions and architectures that provide intrusion prevention and firewall capabilities

2.3 Describe the components, capabilities, and benefits of NetFlow and Flexible NetFlow records

2.4 Configure and verify network infrastructure security methods (router, switch, wireless)

2.5 Implement segmentation, access control policies, AVC, URL filtering, and malware protection

2.6 Implement management options for network security solutions such as intrusion prevention and perimeter security (Single vs. multidevice manager, in-band vs. out-of-band, CDP, DNS, SCP, SFTP, and DHCP security and risks)

2.7 Configure AAA for device and network access (authentication and authorization, TACACS+, RADIUS and RADIUS flows, accounting, and dACL)

2.8 Configure secure network management of perimeter security and infrastructure devices (secure device management, SNMPv3, views, groups, users, authentication, and encryption, secure logging, and NTP with authentication)

2.9 Configure and verify site-to-site VPN and remote access VPN

3. Securing the Cloud - 15%

3.1 Identify security solutions for cloud environments

3.2 Compare the customer vs. provider security responsibility for the different cloud service models

3.3 Describe the concept of DevSecOps (CI/CD pipeline, container orchestration, and security

3.4 Implement application and data security in cloud environments

3.5 Identify security capabilities, deployment models, and policy management to secure the cloud

3.6 Configure cloud logging and monitoring methodologies

3.7 Describe application and workload security concepts

4. Content Security - 15%

4.1 Implement traffic redirection and capture methods

4.2 Describe web proxy identity and authentication including transparent user identification

4.3 Compare the components, capabilities, and benefits of local and cloud-based email and web solutions (ESA, CES, WSA)

4.4 Configure and verify web and email security deployment methods to protect on-premises and remote users (inbound and outbound controls and policy management)

4.5 Configure and verify email security features such as SPAM filtering, antimalware filtering, DLP, blacklisting, and email encryption

4.6 Configure and verify secure internet gateway and web security features such as blacklisting, URL filtering, malware scanning, URL categorization, web application filtering, and TLS decryption

4.7 Describe the components, capabilities, and benefits of Cisco Umbrella

4.8 Configure and verify web security controls on Cisco Umbrella (identities, URL content settings, destination lists, and reporting)

5. Endpoint Protection and Detection - 10%

5.1 Compare Endpoint Protection Platforms (EPP) and Endpoint Detection & Response (EDR) solutions

5.2 Explain antimalware, retrospective security, Indication of Compromise (IOC), antivirus, dynamic file analysis, and endpoint-sourced telemetry

5.3 Configure and verify outbreak control and quarantines to limit infection

5.4 Describe justifications for endpoint-based security

5.5 Describe the value of endpoint device management and asset inventory such as MDM

5.6 Describe the uses and importance of a multifactor authentication (MFA) strategy

5.7 Describe endpoint posture assessment solutions to ensure endpoint security

5.8 Explain the importance of an endpoint patching strategy

6. Secure Network Access, Visibility, and Enforcement - 15%

6.1 Describe identity management and secure network access concepts such as guest services, profiling, posture assessment and BYOD

6.2 Configure and verify network access device functionality such as 802.1X, MAB, WebAuth

6.3 Describe network access with CoA

6.4 Describe the benefits of device compliance and application control

6.5 Explain exfiltration techniques (DNS tunneling, HTTPS, email, FTP/SSH/SCP/SFTP, ICMP, Messenger, IRC, NTP)

6.6 Describe the benefits of network telemetry

6.7 Describe the components, capabilities, and benefits of these security products and solutions

WAREN hy vọng bài viết đã phần nào giải đáp thắc mắc của các bạn học viên về khóa học NEW CCNP SECURITY.

TRUNG TÂM WAREN - ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ MẠNG VÀ BẢO MẬT