Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ VÀ BẢO MẬT MẠNG THÁNG 12/2022 & 01/2023

 

NGÀY KG

THỜI GIAN HỌC

THỜI LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNA

- CCNA (200-301)

1/6/2023

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

120 giờ

- CCNA (200-301)-ONLINE

1/4/2023

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

90 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNP ENTERPRISE

- ENCOR (350-401) - NETWORK CORE

12/28/2022

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

180 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNP SECURITY

- SCOR (350-701)

1/7/2023

Thứ 7

8h30-17h30

90 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO JUNIPER ENTERPRISE

- JNCIA - JUNOS (JN0-104) & JNCIS - ENT (JN0-349)

12/20/2022

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

102 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC

- PALO ALTO PCNSA

12/3/2022

Thứ 7

8h30-17h30

30 giờ

- PALO ALTO PCNSE

12/12/2022

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

30 giờ

- FORTINET NSE4

12/6/2022

Thứ 3-5

18h30-21h30

30 giờ

Đăng ký ngay

Hotline

0984 464 858 | 0908 152 162

Trung tâm WAREN 

Đào Tạo Chuyên Gia Quản Trị Mạng & Bảo Mật

 

 Hotline/Zalo: 0908 152 162 | 0962 479 481, Email: waren@waren.vn

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa Nhà 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Thứ Hai đến thứ Bảy: 08:00 – 21:30, Chủ Nhật: 08:00 – 17:00