Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ VÀ BẢO MẬT MẠNG THÁNG 05/2022

Ưu đãi:

Sinh Viên: -30%

ĐK combo 2 khóa: -20%

HV cũ -15%, HV mới -10%

Ưu đãi thêm -5% (nhóm từ 2HV)

Tặng: Giáo Trình, Áo Thun, Balo

 

NGÀY K.GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

THỜI LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNA

- CCNA (200-301)

5/9/2022

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

120 giờ

5/12/2022

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

120 giờ

5/14/2022

Thứ 7

8h30-17h30

120 giờ

- CCNA (200-301)-ONLINE

5/19/2022

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

90 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNP ENTERPRISE - ONLINE

- ENCOR (350-401) - NETWORK CORE

5/16/2022

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

180 giờ   

- ENARSI (300-410) - ADVANCED ROUTING

5/17/2022

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

72 giờ

- ENSDWI (300-415) - SD-WAN SOLUTIONS

5/11/2022

Thứ 2-4-6

8h30-17h30

72 giờ

- ENWLSI (300-430) - WIRELESS NETWORK

5/25/2022

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

30 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNP SECURITY - ONLINE

- SCOR (350-701)

5/17/2022

Thứ 3-5

18h30-21h30

72 giờ

- SNCF (300-710)

5/21/2022

Thứ 7

8h30-17h30

60 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC - ONLINE

- PALO ALTO PCNSA

5/14/2022

Thứ 7

8h30-17h30

30 giờ

- PALO ALTO PCNSE

5/16/2022

Thứ 2-4-6

8h30-17h30

30 giờ

- FORTINET NSE4

5/24/2022

Thứ 3-5

18h30-21h30

30 giờ

Đăng ký ngay

Hotline

0962 479 481 | 0908 152 162

Trung tâm WAREN 

Đào Tạo Chuyên Gia Quản Trị Mạng & Bảo Mật

 

 Hotline: 0908 152 162, Email: waren@waren.vn

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa Nhà 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Thứ Hai đến thứ Bảy: 08:00 – 21:30, Chủ Nhật: 08:00 – 17:00