SVPROBE VIỆT NAM TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN TRỊ MẠNG

SVPROBE VIỆT NAM TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN TRỊ MẠNG

Mục đích công việc:

Quản trị hệ thống mạng liên chi nhánh của tập đoàn, xử lý sự cố, bảo đảm tính ổn định an toàn, an ninh mạng nội bộ cũng như mạng WAN cho tập đoàn. Hỗ trợ nhân viên của tập đoàn trong công việc liên quan đến chuyên môn của mình. 

Trách nhiệm và nhiệm vụ:

Quản trị hệ thống mạng của tập đoàn, theo dõi báo cáo tình hình, duy trì tính ổn định và an toàn mạng cho tập đoàn.

Quản trị các máy chủ, thiết bị mạng trong công ty.

Theo dõi tính ổn định của mạng nội bộ cũng như WAN, Internet.

Kiểm tra an toàn mạng nội bộ, WAN.

Bảo đảm tính ổn định của tất cả các thiết bị (máy tính, thiết bị mạng) trong công ty. Cũng như tính an toàn về các phần mềm nguy hại (virus, Trojan v.v…)

Hỗ trợ và hướng dẫn người dùng nhằm giải quyết những vấn đề có liên quan đến các phần mềm quản lý bởi phòng CNTT. 

Hỗ trợ người dùng gặp lỗi theo sử chỉ định của cấp trên.

Kiểm tra nguyên nhân lỗi từ người dùng hay từ hệ thống và có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Theo dõi, và kiểm tra những sự cố mạng cũng như đề xuất biện pháp khắc phục phù hợp..

Duy trì tính ổn định, bảo đảm tính an toàn về dữ liệu cho tập đoàn.

Cam kết bảo vệ duy trì an toàn thông tin trong mạng nội bộ cũng như Internet.

Thực hiện những nhiệm vụ khác liên quan đến công việc theo sự phân công của cấp trên.

Trình độ học vấn, chuyên môn:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng – Đại học hoặc văn bằng tương đương.

Chuyên môn: Công Nghệ Thông Tin – Chuyên ngành Quản trị mạng, Chứng chỉ MCSA (Windows Server, WSUS, Active Directory, DNS, RADIUS server …). Chứng chỉ CCNA là một lợi thế.

Yêu cầu năng lực: 

Có kiến thức về mạng LAN, WAN, Internet.

Có kiến thức cơ bản về hệ thống sao lưu dữ liệu (tape).

Có kiến thức về các thiết bị trong hệ thống mạng máy tính.

Kỹ năng sử dụng tiếng Anh tương đương chứng chỉ B quốc gia hoặc TOEIC 500 hoặc IELTS 4.5

Các yêu cầu khác: Có sức khỏe tốt, có thể làm việc theo ca.

LIÊN HỆ: 

Mr.Mạnh - 0903 374 190: nvmanh@svprobe.com