Công Ty Tiến Mỹ Tuyển Dụng Network Engineer (03/2019)

Công Ty Tiến Mỹ Tuyển Dụng Network Engineer

 

Yêu cầu:
- Cài đặt, quản trị và giám sát hoạt động của các hệ thống mạng, bảo mật, máy chủ và onsite trên toàn bộ hệ thống tại khách hàng.

 - Thực hiện bảo trì, cập nhật phiên bản, bản vá lỗ hổng bảo mật định kỳ hoặc khi cần thiết trên các hệ điều hành máy chủ và ứng dụng nền tảng.

 - Triển khai các phương án HA, dự phòng, Load Balancing cho các hệ thống mạng cisco và thiết bị bảo mật  Paloalto

- Phối hợp xử lý sự cố liên quan tới mạng, bảo mật, server và các dịch vụ mạng

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, độc lập trong công việc.

- Có chứng chỉ Cisco CCNP, bảo mật là một lợi thế

- Chi tiết trao đổi thêm trong khi phỏng vấn.

Nội dung công việc:
- Giám sát hạ tầng mạng của toàn bộ công ty bảo hiểm
- Nghiên cứu phát triển, mở rộng, triển khai hệ thống mạng của trụ sở chính cũng như các chi nhánh
- Làm việc với các thiết bị: load balancer, firewall, Router, Core switch, Wifi
- Hỗ trợ quản lý hệ thống máy chủ

Lương Thỏa Thuận khi phỏng vấn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Email: minh.le@tienmy.com.vn
Mobile: 0933.797.791