CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD Tuyển Dụng IT Engineer

CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD Tuyển Dụng IT Engineer

Yêu cầu và Mô tả công việc

1 Theo dõi tình trạng internet mỗi ngày mới làm việc. Kiểm tra các wifi hoạt động ổn định. Liên hệ nhà cung cấp khi có sự cố 

2 Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành, phần mềm cho máy tính của nhân viên

3 Có hiểu biết về các phần mềm quản trị doanh nghiệp, Mail , CCTV, cấu hình wifi, router….

4 Quản lý, cài đặt và khắc phục sự cố các thiết bị công nghệ khác (máy in, máy fax, máy chiếu, điện thoại, …)

5 Lập báo cáo công việc định kỳ

6. Tiếng anh cơ bản, giao tiếp

Lương: Thỏa thuận

Thông tin liên hệ: Hồ sơ gửi về email: chau.huynh1@cj.net