Network Professional » Khóa Học CCNP TSHOOT: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT)

Thời gian khóa học: 100 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Hoàn thành chương trình học Routing và Switching.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học
 • Khóa học  CCNP TSHOOT cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết về chẩn đoán, xử lý sự cố và duy trì hoạt động mạng IP nhanh chóng và hiệu quả. Trong khóa học này, học viên sẽ được học và thực hành các kỹ thuật để theo dõi và khắc phục sự cố mạng định tuyến và chuyển mạch thông qua bài tập thực hành mở rộng trong phòng lab mà đã được giảng viên đúc kết trong quá trình triển khai và vận hành các hệ thống mạng phức tạp.
 • Tìm hiểu các phương pháp, thủ tục, và các công cụ khắc phục sự cố. Thực hiện các kịch bản xử lý sự cố và trình bày cách khắc phục sự cố. Bạn có thể giải quyết nhiều sự cố với độ khó khác nhau, tổng kết và rút ra các thông tin cần thiết là kinh nghiệm quan trọng để tiếp cận xử lý sự cố thực sự trong mạng doanh nghiệp
 • Khóa học CCNP TSHOOT là một trong ba khóa học chương trình CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

Khả năng đạt được sau khóa học CCNP TSHOOT:

 • Lập kế hoạch và văn bản hóa các thao tác bảo trì được thực hiện  trong mạng doanh nghiệp.
 • Phát triển quy trình xử lý sự cố giúp nhận dạng và giải quyết các vấn đề trong mạng phức tạp.
 • Lựa chọn các công cụ hỗ trợ tốt nhất trong việc xử lý sự cố và duy trì hoạt động của hệ thống.
 • Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong mạng chuyển mạch.
 • Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong mạng định tuyến.
 • Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong cơ sở hạ tầng mạng bảo mật.
 • Xử lý các sự cố và đảm bảo hoạt động cho hệ thống.

Network Principles

Use Cisco IOS troubleshooting tools

 • Debug, conditional debug
 • Ping and trace route with extended options

Apply troubleshooting methodologies:

 • Diagnose the root cause of networking issues (analyze symptoms, identify and describe root cause)
 • Design and implement valid solutions
 • Verify and monitor resolution

Layer 2 Technologies

Troubleshoot switch administration

 • SDM templates
 • Managing MAC address table
 • Troubleshoot Err-disable recovery
 • Troubleshoot Layer 2 protocols
 • CDP, LLDP
 • UDLD

Troubleshoot VLANs

 • Access ports
 • VLAN database
 • Normal, extended VLAN, voice VLAN

Troubleshoot trunking

 • VTPv1, VTPv2, VTPv3, VTP pruning
 • dot1Q
 • Native VLAN
 • Manual pruning

Troubleshoot EtherChannels

 • LACP, PAgP, manual
 • Layer 2, Layer 3
 • Load balancing
 • EtherChannel misconfiguration guard

Troubleshoot spanning tree

 • PVST+, RPVST +, MST
 • Switch priority, port priority, path cost, STP timers
 • PortFast, BPDUguard, BPDUfilter
 • Loopguard, Rootguard

Troubleshoot other LAN switching technologies

 • SPAN, RSPAN

Troubleshoot chassis virtualization and aggregation technologies

 • Stackwise

Layer 3 Technologies

Troubleshoot IPv4 addressing and subnetting

 • Address types (Unicast, broadcast, multicast, and VLSM)
 • ARP
 • DHCP relay and server
 • DHCP protocol operations

Troubleshoot static routing

Troubleshoot default routing

Troubleshoot administrative distance

Troubleshoot passive interfaces

Troubleshoot VRF lite

Troubleshoot filtering with any protocol

Troubleshoot between any routing protocols or routing sources

Troubleshoot manual and autosummarization with any routing protocol

Troubleshoot policy-based routing

Troubleshoot suboptimal routing

Troubleshoot loop prevention mechanisms

 • Route tagging, filtering
 • Split-horizon
 • Route poisoning

Troubleshoot RIPv2

Troubleshoot EIGRP neighbor relationship and authentication

Troubleshoot loop free path selection

 • RD, FD, FC, successor, feasible successor

Troubleshoot EIGPR operations

 • Stuck in active

Troubleshoot EIGRP stubs

Troubleshoot EIGRP load balancing

 • Equal cost
 • Unequal cost

Troubleshoot EIGRP metrics

Troubleshoot OSPF neighbor relationship and authentication

Troubleshoot network types, area types, and router types

 • Point-to-point, multipoint, broadcast, nonbroadcast
 • LSA types, area type: backbone, normal, transit, stub, NSSA, totally stub
 • Internal router, backbone router, ABR, ASBR
 • Virtual link

Troubleshoot OSPF path preference

Troubleshoot OSPF operations

Troubleshoot BGP peer relationships and authentication:

 • Peer group
 • Active, passive
 • States and timers

Troubleshoot eBGP:

 • eBGP
 • 4-byte AS number

 

Infrastructure Security

Troubleshoot device access control:

 • Lines (VTY, AUX, console)
 • Management plane protection
 • Password encryption

Troubleshoot router security features:

 • IPv4 access control lists (standard, extended, time-based)
 • Unicast reverse path forwarding

Infrastructure Services

Troubleshoot device management:

 • Console and VTY
 • Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, SCP
 • (T) FTP

Troubleshoot SNMP:

 • v2
 • v3

Troubleshoot logging:

 • Local logging, syslog, debugs, conditional debugs
 • Timestamps

Troubleshoot Network Time Protocol(NTP):

 • NTP master, client, version 3, version 4
 • NTP authentication

Troubleshoot IPv4 DHCP:

 • DHCP client, IOS DHCP server, DHCP relay
 • DHCP options (describe)

Troubleshoot IPv4 Network Address Translation (NAT):

 • Static NAT, Dynamic NAT, PAT

Troubleshoot SLA architecture.

 Troubleshoot tracking objects

 • Tracking objects:
 • Tracking different entities (for example, interfaces, IPSLA results)

BUỔI

CHỦ ĐỀ BÀI HỌC

1

 • Ôn tập chủ đề Routing:
 • Static Route
 • RIP
 • OSPF
 • EIGRP

2

 • Ôn tập chủ đề Routing (tt)
 • Redistribute, Route-Filering
 • Path Control ( Policy Based Routing, IP SLA, Offset-list)

3

 • Ôn tập chủ đề Routing (tt)
  • BGP

4

 • Ôn tập chủ đề Switching.
 • Vlan, Trunking, VTP.
 • STP.
 • Etherchannel.
 • HSRP, VRRP, GLBP.

5

 • Ôn tập chủ đề Switching (tt)
 • BPDU Filter, BPDU Guard, Root Guard, Loop Guard
 • VLAN ACL, DHCP Snooping. DAI, IP Source Guard
 • L3 Switching

6

 • Ôn tập chủ đề bảo mật và dịch vụ:
 • DHCP
 • NAT
 • ACL
 • URPF

7

 • Tìm hiểu các phương thức vận hành và bảo trì mạng doanh nghiệp phức tạp

8

 • Tìm hiểu và xây dựng quy trình xử lý sự cố mạng doanh nghiệp phức tạp

9

 • Tìm hiểu và sử dụng các công cụ và ứng dụng để xác định sự cố trong mạng

10

 • Bài Lab Tshoot 1: Xử lý sự cố mạng Switch

11

 • Bài Lab Tshoot  2: Xử lý sự cố mạng Switch (tt)

12

 • Bài Lab Tshoot 3: Xử lý sự cố mạng Switch (tt)

13

 • Bài Lab Tshoot 4: Xử lý sự cố mạng định tuyến EIGRP

14

 • Bài Lab Tshoot 5: Xử lý sự cố mạng định tuyến EIGRP (tt)

15

 • Bài Lab Tshoot 6: Xử lý sự cố mạng định tuyến EIGRP (tt)

16

 • Bài Lab Tshoot 7: Xử lý sự cố mạng định tuyến OSPF

17

 • Bài Lab Tshoot 8: Xử lý sự cố mạng định tuyến OSPF (tt)

18

 • Bài Lab Tshoot 9: Xử lý sự cố mạng định tuyến OSPF (tt)

19

 • Bài Lab Tshoot 10: Xử lý sự cố mạng định tuyến BGP

20

 • Bài Lab Tshoot 11: Xử lý sự cố mạng định tuyến BGP (tt)

21

 • Bài Lab Tshoot  tổng hợp 1

22

 • Bài Lab Tshoot  tổng hợp 2

23

 • Bài Lab Tshoot  tổng hợp 3

24

 • Bài Lab Tshoot  tổng hợp 4

25

 • Bài Lab Tshoot  tổng hợp 5

26

 • Final Written

27

 • Final Lab

Chương trình đào tạo