Network Professional » Khóa học CCNP ROUTE: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)

Thời gian khóa học: 100 giờ
Điều kiện tiên quyết:

Hoàn thành chương trình học CCNA hoặc tương đương.

Giới thiệu
Nội dung khóa học
Lịch trình học
 • Khóa học ROUTE cung cấp những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong việc sử dụng các cách hoạch định địa chỉ IP và các giao thức định tuyến IP nhằm triển khai và bảo mật cho các router đa dịch vụ để kết nối các mạng LAN và WAN. Khóa học cũng cung cấp kiến thức về cấu hình các giải pháp bảo mật định tuyến khi triển khai giải pháp cho các hệ thống mạng đa chi nhánh.
 • Khóa học ROUTE là một trong ba khóa học chương trình CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

Khả năng đạt được sau khóa học:

 • Triển khai giải pháp định tuyến sử dụng giao thức EIGRP.
 • Triển khai định tuyến OSPF đa vùng.
 • Triển khai chạy định tuyến ngoài với giao thức BGP.
 • Triển khai các giải pháp định tuyến dựa trên nền IPv6.
 • Triển khai các giải pháp chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6.
 • Thực hiện được các giải pháp điều khiển lưu lượng.

Network Principles

Identify Cisco Express Forwarding concepts

 • FIB
 • Adjacency table

Explain general network challenges

 • Unicast
 • Out-of-order packets
 • Asymmetric routing

Describe IP operations

 • ICMP Unreachable and Redirects
 • IPv4 and IPv6 fragmentation
 • TTL

Explain TCP operations

 • IPv4 and IPv6 (P)MTU
 • MSS

Identify, configure, and verify IPv4 addressing and subnetting

 • Address types (Unicast, broadcast, multicast, and VLSM)
 • ARP

Configure and verify static routing, default routing and RIPv2

Evaluate routing protocol types

 • Distance vector
 • Link state

EIGRP

Describe EIGRP packet types

Configure and verify EIGRP neighbor relationship and authentication

Configure and verify EIGRP stubs

Configure and verify EIGRP load balancing

 • Equal cost
 • Unequal cost

Describe and optimize EIGRP metrics

OSPF

Describe OSPF packet types

Configure and verify OSPF operations.

Configure and verify OSPF neighbor relationship and authentication

Configure and verify network types, area types, and router types

 • Point-to-point, multipoint, broadcast, nonbroadcast
 • LSA types, area type: backbone, normal, transit, stub, NSSA, totally stub
 • Internal router, backbone router, ABR, ASBR
 • Virtual link

Configure and verify OSPF path preference

ROUTING CONTROL

Describe administrative distance

Troubleshoot passive interfaces

Configure and verify filtering with any protocol

Configure and verify redistribution between any routing protocols or routing sources

Configure and verify manual and autosummarization with any routing protocol

Configure and verify policy-based routing

Identify suboptimal routing

Explain route maps

Configure and verify loop prevention mechanisms

 • Route tagging and filtering
 • Split-horizon
 • Route poisoning

Describe SLA architecture

 • Configure and verify IP SLA

Configure and verify tracking objects

BGP

Describe, configure, and verify BGP peer relationships and authentication

 • Peer group
 • Active, passive
 • States and timers

Configure and verify iBGP, eBGP

 • iBGP, eBGP
 • 4-byte AS number
 • Private AS

Explain BGP attributes and best-path selection

IPv6

Identify IPv6 addressing and subnetting

 • Unicast
 • EUI-64
 • ND, RS/RA
 • Autoconfig (SLAAC)
 • DHCP relay and server
 • DHCP protocol operations

Configure and verify RIP, EIGRP, OSPF for IPv6

Configure and verify IPv6 DHCP

 • DHCP client, IOS DHCP server, DHCP relay
 • DHCP options (describe)

Infrastructure Services & Security

IPv4 access control lists (standard, extended, time-based)

IPv6 traffic filter

Unicast reverse path forwarding

Configure and verify IPv4 Network Address Translation (NAT)

 • Static NAT, dynamic NAT, PAT

Describe IPv6 NAT

 • NAT64
 • NPTv6

VPN

Configure and verify GRE

Describe DMVPN (single hub)

Describe Easy Virtual Networking (EVN)

BUỔI

CHỦ ĐỀ BÀI HỌC

1

 • Identify Cisco Express Forwarding concepts:
  • FIB
  • Adjacency table
 • Explain general network challenges:
  • Unicast
  • Out-of-order packets
  • Asymmetric routing
 • Describe IP operations:
  • ICMP Unreachable and Redirects
  • IPv4 and IPv6 fragmentation
  • TTL
 • Explain TCP operations:
  • IPv4 (P)MTU
  • MSS

2

 • Identify, configure, and verify IPv4 addressing and subnetting
  • Address types (Unicast, broadcast, multicast, and VLSM)
  • ARP
 • Configure and verify static routing, default routing and RIPv2
 • Evaluate routing protocol types
  • Distance vector
  • Link state

3

 • LAB RIPv2

4

 • IPv4 access control lists (standard, extended, time-based)
 • Configure and verify IPv4 Network Address Translation (NAT)
  • Static NAT, dynamic NAT, PAT

5

 • LAB ACL and NAT

6

 • Overview EIGRP
 • Describe EIGRP packet types

7

 • Configure and verify EIGRP neighbor relationship and authentication

8

 • Advanced EIGRP:
 • SIA
 • Stub
 • Summary
 • Named
 • load balancing
 • Describe and optimize EIGRP metrics

9

 • Configure and verify EIGRP stubs, summary.
 • Configure and verify EIGRP load balancing:
 • Equal cost
 • Unequal cost

10

 • Overview OSPF
 • Describe OSPF packet types

11

 • Configure and verify OSPF operations.
 • Configure and verify OSPF neighbor relationship and authentication

12

 • Advanced OSPF:
 • Network Types
 • Area Types
 • LSA Types
 • LSA types, area type: backbone, normal, transit, stub, NSSA, totally stub

13

 • Configure and verify network types:
 • Point-to-point, multipoint, broadcast, nonbroadcast

14

 • Configure and verify LSA types, and router types:
 • Internal router, backbone router, ABR, ASBR
 • Virtual link
 • Configure and verify OSPF path preference
 • Summary

15

 • Configure and verify area types:
 • Stub
 • Totally Stub
 • NSSA
 • Totally NSSA

16

 • Configure and verify redistribution between any routing protocols or routing sources
 • Configure and verify manual and autosummarization with any routing protocol
 • Describe administrative distance
 • Troubleshoot passive interfaces

17

 • Identify suboptimal routing
 • Explain ROUTE maps
 • Configure and verify loop prevention mechanisms:
 • Route tagging and filtering
 • Split-horizon
 • Route poisoning
 • Configure and verify filtering with any protocol

18

 • Configure and verify policy-based routing
 • Describe SLA architecture:
 • Configure and verify IP SLA
 • Configure and verify tracking objects

19

 • Describe, configure, and verify BGP peer relationships and authentication:
 • Peer group
 • Active, passive
 • States and timers

20

 • Configure and verify iBGP, eBGP:
 • iBGP, eBGP
 • 4-byte AS number
 • Private AS

21

 • Explain and configure BGP attributes and best-path selection

22

 • Identify IPv6 addressing and subnetting:
 • Unicast
 • EUI-64
 • ND, RS/RA
 • Autoconfig (SLAAC)
 • DHCP relay and server
 • DHCP protocol operations

23

 • Configure and verify RIP, EIGRP, OSPF for IPv6

24

 • Configure and verify GRE
 • uRPF
 • VRF Lite

25

 • Describe DMVPN (single hub)
 • Describe Easy Virtual Networking (EVN)

26

 • LAB 1

27

 • LAB 2

28

 • Final Written

29

 • Final Lab
Chương trình đào tạo