Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/2017

TÊN KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

HỌC PHÍ/KHÓA

THỜI LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNA

CCNAX
(200-125)

20/11/2017

Thứ 2-4-6

8h30-11h30

3,500,000

110 giờ

20/11/2017

14h00-17h00

3,500,000

20/11/2017

18h30-21h30

7,000,000

21/11/2017

Thứ 3-5-7

8h30-11h30

3,500,000

21/11/2017

18h30-21h30

7,000,000

CCNAX
(200-125) Online

20/11/2017

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

3,500,000

90 giờ

CCNA Security
(210-260 IINS)

25/11/2017

Thứ 7, CN

13h30-17h30

5,900,000

80 giờ

20/11/2017

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNP ROUTING & SWITCHING

Route (300-101)

20/11/2017

Thứ 2-4-6

8h30-11h30

4,900,000

90 giờ

20/11/2017

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

7,500,000

25/11/2017

Thứ 7, CN

13h30-17h30

Switch (300-115)

21/11/2017

Thứ 3-5-7

8h30-11h30

4,900,000

21/11/2017

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

7,500,000

25/11/2017

Thứ 7

8h30-17h00

TShoot (300-135)

20/11/2017

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

25/11/2017

Thứ 7, CN

13h30-17h30

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNP SECURITY

SENSS (300-206)

28/11/2017

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

7,900,000

72 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCIE WRITTEN + LAB LITE

CCIE Written
 + Lab lite

27/11/2017

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

15,500,000

150 giờ

Đăng ký ngay

Hotline

0908 152 162

Trung tâm WAREN 

Đào tạo chuyên gia mạng và bảo mật

 

Điện thoại: (028) 3551 2268, Hotline: 0908 152 162, Email: waren@waren.vn

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 145 Lê Quang Định, phường 14, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 

Thứ Hai đến thứ Bảy: 08:00 – 21:30, Chủ Nhật: 08:00 – 17:00