Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 01-02/2018

WAREN LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 01-02/2018

TÊN KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

HỌC PHÍ/KHÓA

THỜI LƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNA

CCNAX
(200-125)

15/01/2018

Thứ 2-4-6

8h30-11h30

3,500,000

110 giờ

22/02/2018

18h30-21h30

7,000,000

5,950,000

16/02/2018

Thứ 3-5-7

8h30-11h30

3,500,000

13/01/2018

Thứ 7, CN

13h30-17h30

7,000,000

5,950,000

CCNAX
(200-125) Online

05/02/2018

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

3,500,000

90 giờ

CCNA Security
(210-260 IINS)

20/01/2018

Thứ 7

8h30-17h30

5,900,000

80 giờ

22/01/2018

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNP ROUTING & SWITCHING

Route (300-101)

08/01/2018

Thứ 2-4-6

8h30-11h30

4,900,000

3,920,000

90 giờ

27/02/2018

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

7,500,000

6,375,000

13/01/2018

Thứ 7, CN

13h30-17h30

Switch (300-115)

15/01/2018

Thứ 3-5-7

8h30-11h30

4,900,000

3,920,000

22/01/2018

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

7,500,000

6,375,000

20/01/2018

Thứ 7, CN

13h30-17h30

TShoot (300-135)

27/01/2018

Thứ 7

8h30-17h30

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCNP SECURITY

SIMOS (300-209)

29/01/2018

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

7,900,000

90 giờ

SENSS (300-206)

23/01/2017

Thứ 3-5-7

18h30-21h30

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CCIE WRITTEN + LAB LITE

CCIE Written
 + Lab lite

05/02/2018

Thứ 2-4-6

18h30-21h30

15,500,000

14,725,000

150 giờ

Đăng ký ngay

Hotline

0908 152 162