Trung tâm WAREN

Bài viết chuyên đề

22Tháng 11

Bài số 3: Chuyên đề MPLS VPN

09Tháng 12

Bài số 8: Chuyên đề MPLS

30Tháng 12

Bài số 5: Chuyên đề Access Control List

04Tháng 01

Bài số 1: Chuyên đề Network Address Translation

08Tháng 01

Bài số 2: Chuyên đề Network Address Translation

15Tháng 01

Bài số 3: Chuyên đề Network Address Translation

20Tháng 01

Bài số 4: Chuyên đề Network Address Translation

25Tháng 01

Bải viết số 5: Chuyên đề Network Address Translation

31Tháng 01

Bài số 6: Chuyên đề Network Address Translation

Ôn tập CCNAX - Phần 14 (Trung Tâm WAREN)

Ôn tập CCNAX - Phần 13 (Trung Tâm WAREN)

Ôn tập CCNAX - Phần 12 (Trung Tâm WAREN)

Ôn tập CCNAX - Phần 11 (Trung Tâm WAREN)

Ôn tập CCNAX - Phần 10 (Trung Tâm WAREN)

Ôn tập CCNAX - Phần 9 (Trung Tâm WAREN)

Ôn tập CCNAX - Phần 1 (Trung Tâm WAREN)

Ôn tập CCNAX - Phần 2 (Trung Tâm WAREN)

Ôn tập CCNAX - Phần 3 (Trung Tâm WAREN)

Ôn tập CCNAX - Phần 4 (Trung Tâm WAREN)

Ôn tập CCNAX - Phần 5 (Trung Tâm WAREN)

Ôn tập CCNAX - Phần 6 (Trung Tâm WAREN)

Ôn tập CCNAX - Phần 7 (Trung Tâm WAREN)

Ôn tập CCNAX - Phần 8 (Trung Tâm WAREN)

Đánh giá của học viên

Ông Thành Trí

Ông Thành Trí

Cơ sở vật chất tốt Giảng Viên thân thiện, dạy dễ hiểu. Luôn tạo điều kiện và môi trường tốt cho Học Viên học tập.

Nguyễn Trọng Tuấn

Nguyễn Trọng Tuấn

Giảng Viên rất giỏi và nhiệt tình giúp đỡ học viên.

Nguyễn Trần Thanh Hải

Nguyễn Trần Thanh Hải

Dạy chi tiết, dễ hiểu, sinh động học viên dễ tiếp thu.

Lâm Phương

Lâm Phương

Trung tâm đào tạo rất tận tâm, nội dung bài giảng được Giảng Viên hướng dẫn rất chi tiết và khả năng mở rộng bài học rất cao

Trần Kim Sơn

Trần Kim Sơn

Rất hài lòng về chất lượng khóa học. Lý thuyết rất chuyên sâu. Thực hành đào sâu và tính thực tế cao.

1
Bạn cần hỗ trợ?